Subsidies zonnepanelen 2022

Vrijwel iedereen is tegenwoordig bezig met duurzaamheid. ThomaZon helpt hier graag aan mee, middels het aanbrengen van zonnepanelen op bedrijfspanden, agrarische gebouwen en huizen. Zonnepanelen zijn het antwoord op de steeds hoger wordende energieprijzen en naast dat het goed is voor je portemonnee, is het ook goed voor het milieu. Echter, zodra je start met het zoekproces voor de juiste paneel, is het ook van belang om te kijken naar de subsidiemogelijkheden. Vandaag nemen we je mee in alle soorten subsidies voor zonnepanelen in 2022

Subsidies zonnepanelen 2022

Welke subsidies op zonnepanelen?

Er zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen. Allereerst is er, om de financiering van zonnepanelen gunstiger te maken, een zogenaamde ‘energiebespaarlening’. Deze subsidie vanaf de overheid, biedt u de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren. Met de energiebespaarlening kunt u ook zonnepanelen financieren. Voorwaarde is wel dat u dit combineert met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst. Ook is de btw over de aankoop en installatie, terug te vragen bij de belastingdienst. U kunt hierover informatie opvragen bij de rijksoverheid.nl, ook helpt ThomaZon natuurlijk met het aanvragen van de juiste regelingen en subsidies.

Regeling voor zelf opgewekte stroom

Mocht u de zonnepanelen eenmaal hebben aangeschaft, kunt u ook een zogenaamde ‘salderingsregeling’ treffen. Hiermee kunt u opgewekte stroom/energie, terugleveren aan het elektriciteitsnet, tegen een vergoeding. Mocht u bijvoorbeeld alle opgewekte energie, zelf niet kunnen gebruiken, is dit een handige optie om toch geld over te houden, aan de zonnepanelen. De salderingsregeling behalen wij verder in een aparte blog, welke u hier kunt lezen. 

SDE++ Subsidie voor grote bedrijven

Voor grotere bedrijven, zoals agrariërs, boeren en ondernemers in de utiliteitsbouw, stelt de overheid subsidies beschikbaar, voor het opwekken van energie. Een goed voorbeeld hiervan is de SDE++ Subsidie. Deze zogeheten exploitatiesubsidie wordt verstrekt aan grotere bedrijven die hernieuwbare energie produceren. Het subsidiebedrag is het gat tussen de marktprijs van fossiele energie en de kostprijs van duurzame energie. Het is vooral bedoeld voor projecten met zonnestroom waarin niet direct een rendabele business case zichtbaar is. Meer weten over deze SDE++ subsidie? Bekijk dan onze SDE++ Subsidie pagina. 

KIA Subsidie

De KIA subsidie, is speciaal opgericht om het rendement op uw investering in zakelijke zonnepanelen nog aantrekkelijker te maken. Net als de EIA, is de KIA een fiscale regeling die u eenmalig een groot belastingvoordeel kan opleveren. € 2.300 en € 57.321 mag u met de KIA 28% van de kosten in mindering brengen op de fiscale winst. In combinatie met de EIA kan het belastingvoordeel zelfs oplopen tot boven de 70%.Lees alles over de KIA subsidie op onze KIA-Subsidie pagina

ISDE Subsidie voor aanschaf zonnepanelen

Soms hebben kleinere ondernemers en agrariërs slechts beperkte dakoppervlakken beschikbaar voor zonne-energie, of is hun behoefte aan de bijdrage uit zonnepanelen minder groot. Lees alles op onze speciale ISDE Subsidie pagina.

Om deze sectoren te helpen bij het verduurzamen van hun energiebeheer, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sinds 2021 de ISDE-subsidieregeling beschikbaar. Projecten met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80A komen hiervoor in aanmerking. De subsidie bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Er zijn wel diverse voorwaarden gesteld, om in aanmerking te komen voor de ISDE Subsidies. Naast zonnepanelen, kunt u deze Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbine. ThomaZon helpt u graag met de aanvraag van uw ISDE Subsidie, zodat u zeker weet dat het juist uitgevoerd wordt! 

EIA Subsidie

Investeren in duurzame energie met zonnepanelen is fiscaal aantrekkelijk voor agrariërs en kleinere ondernemers in de utiliteitsbouw. Zij komen in aanmerking voor gemiddeld 11% belastingvoordeel dankzij de Energie Investeringsaftrek (EIA). Voor grote ondernemingen is de SDE++ subsidie beschikbaar. Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. ThomaZon helpt natuurlijk ook met het aanvragen van deze EIA subsidie. Wilt u meer weten over deze Energie-investeringsaftrek? Bekijk dan onze EIA Subsidie pagina! 

U bent nu volledig op de hoogte van de subsidies voor zonnepanelen in 2022. Heeft u vragen gekregen na het lezen van deze blog? Neem dan gerust contact op met ThomaZon. ThomaZon levert watt op!