SDE++ subsidie voor grotere bedrijven

Subsidie voor agrariërs en ondernemers

Subsidie voor agrariërs en ondernemers

Voor grotere bedrijven die investeren in duurzame energie 

Wanneer je als bedrijf of non-profitorganisatie wilt investeren in installaties voor het opwekken van duurzame energie, dan kun je van verschillende subsidies profiteren. De specialisten van ThomaZon helpen je graag bij de aanvraag van SDE++ subsidie voor zonnepanelen. Hieronder vertellen we je wat je moet weten over wat deze subsidieregeling inhoudt en aan welke voorwaarden je onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen. Daarnaast leggen we uit wanneer en hoe je SDE++ subsidie kunt aanvragen, en wat wij op dit gebied voor je kunnen betekenen. 

Wat is de SDE++ subsidie?

De lidstaten van de Europese Unie hebben, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd, afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Daarnaast zijn ze overeengekomen dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% gereduceerd moet zijn. Dat geldt voor elke lidstaat, dus ook voor Nederland. Om dit te realiseren zijn er vanuit de overheid verschillende fiscale regelingen en subsidies beschikbaar gemaakt. Deze maken het aantrekkelijker voor ondernemers om in duurzame oplossingen zoals zonnepanelen te investeren. Een van deze regelingen is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), waarmee grote bedrijven een subsidie kunnen krijgen ter compensatie van het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs van energie die met fossiele brandstoffen is opgewekt. Op die manier moet de energietransitie voor organisaties niet alleen haalbaar, maar ook betaalbaar blijven. 

Voor zowel 2024 als 2025 is een budget van maar liefst €8 miljard beschikbaar gesteld via de SDE++.

SDE++
Voorwaarden SDE++ subsidie

Voldoet u aan de voorwaarden?

Vanuit de SDE++ worden subsidies verstrekt voor installaties binnen vijf categorieën: 
- Hernieuwbare elektriciteit
- Hernieuwbaar gas
- Hernieuwbare warmte
- CO2-arme warmte
- CO2-arme productie

Wil je subsidie aanvragen voor zakelijke zonnepanelen, dan valt jouw aanvraag binnen de categorie hernieuwbare elektriciteit.

De SDE++ is een zogeheten exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat je subsidie kunt krijgen gedurende de periode dat je de duurzame oplossing in gebruik hebt. Afhankelijk van de technologie die wordt toegepast en de categorie waarbinnen deze valt, gaat het om een periode van 8, 12 of 15 jaar. Hoeveel subsidie je precies kunt krijgen, is afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt en hoeveel hernieuwbare energie je met de duurzame oplossing opwekt (of van in hoeverre je de uitstoot van CO2 door het gebruik van de installatie kunt reduceren). 

Kom ik in aanmerking voor SDE++ subsidie?

De SDE++ is specifiek bedoelt voor grotere bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie, en dan met name projecten waar gebruik wordt gemaakt van zonne-energie. Wil je zonnepanelen monteren en in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet:

- De te installeren pv-installatie heeft een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek (kWp).
- Het systeem wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting, dus minimaal 3 X 80 ampère (A).
- Voor zonnepanelen op nieuwbouw panden, aan gevels of in een veldopstelling is een omgevingsvergunning vereist.
- De installatie dient binnen 18 maanden nadat de SDE++ aanvraag is goedgekeurd gerealiseerd te zijn.

Wanneer kan ik SDE++ subsidie aanvragen?

Je kunt tussen 10 september en 10 oktober 2024 een aanvraag indienen voor SDE++ subsidie. Subsidieaanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze volledig zijn en op volgorde van binnenkomst behandelt.

Let op: in 2023 werd er voor de SDE++ ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd als er budget beschikbaar was. Het is dus geen garantie dat je daadwerkelijk SDE++ subsidie krijgt, ook als je aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in?

Aanvragen voor SDE++ subsidie worden beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoewel de aanvraag dus pas vanaf 10 september 2024 via de RVO website kan worden ingediend, is het raadzaam om deze nu alvast voor te bereiden. Als je SDE++ subsidie wilt aanvragen moet je namelijk een aantal verplichte bijlagen meesturen:

Algemene bijlagen

De algemene bijlagen gelden voor elke SDE++ subsidieaanvraag. Hieronder vallen onder andere:

- Haalbaarheidsstudie (voor systemen met een vermogen van meer dan 500 kWp)
- Exploitatieberekening
- Vergunningen
- Transportindicatie netbeheerder

Aanvullende bijlagen

Afhankelijk van het project dienen ook nog een aantal aanvullende bijlagen aangeleverd te worden:
- Gedetailleerde tekeningen op schaal, waarin de pv-installatie is ingetekend;
- Model draagkracht dakconstructie;
- Energieopbrengstberekening;
- Toelichting voor gebruik van tweezijdige zonnepanelen (indien van toepassing).

Wanneer weet ik of ik wel of geen subsidie krijg?

Binnen 13 weken na het indienen van je aanvraag ontvang je een zogeheten subsidiebeschikking per post; in deze brief staat of de SDE++ subsidie wel of niet is toegekend. 

Hulp nodig bij je SDE++ subsidieaanvraag? ThomaZon helpt je graag!

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen vereist het voorbereiden van een SDE++ subsidieaanvraag nog best wat tijd en moeite. Gelukkig hoef je niet alles alleen uit te zoeken! Als specialist in zonnepanelen voor agrariërs en de utiliteitsbouw is ThomaZon je graag van dienst met hulp en advies. Neem vandaag nog contact met ons op – we vertellen je graag wat we voor je kunnen betekenen. 

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord
[empty]