SDE++ subsidie voor grotere bedrijven

Subsidie voor agrariërs en ondernemers

Subsidie voor agrariërs en ondernemers

Voor agrariërs en ondernemers in de utiliteitsbouw stelt de overheid aantrekkelijke subsidies beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie. De specialisten van ThomaZon helpen u graag bij de aanvraag ervan.

SDE++ maakt business case rendabel

Een van die regelingen is de SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie). Deze zogeheten exploitatiesubsidie wordt verstrekt aan grotere bedrijven die hernieuwbare energie produceren. Het subsidiebedrag is het gat tussen de marktprijs van fossiele energie en de kostprijs van duurzame energie. Het is vooral bedoeld voor projecten met zonnestroom waarin niet direct een rendabele business case zichtbaar is.

SDE++-subsidies worden toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over periodes van 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de toegepaste technologie. Die technische toepassingen en de ontwikkelingen op de energiemarkt bepalen de hoogte van het subsidiebedrag.

SDE++
Voorwaarden SDE++ subsidie

Voldoet u aan de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden om met een zonnestroomproject in aanmerking te komen voor de SDE++-regeling, zijn:

  • De zonnepanelen-installatie hebben minimaal een vermogen van ≥ 15 kWp;
  • De installatie wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (< 3 * 80 A);
  • Is de installatie groter dan 500 kWp, dan is eerst een haalbaarheidsstudie nodig;
  • Bij installaties in veldopstelling, aan gevels of bij een nieuw te bouwen pand is een omgevingsvergunning nodig;
  • Het project moet na goedkeuring van de SDE++-aanvraag binnen 18 maanden zijn gerealiseerd. 

Voordat wij met u in gesprek gaan over installatie van zonnepanelen, informeren wij u uitgebreid over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een SDE++-subsidie.

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord
ThomaZon